Home Tin tức và sự kiện Đặc điểm sống của virus Corona mới 2019 ( 2019-nCoV)