SOKI-TIUM

“Câu chuyện về Lactium được bắt đầu từ những quan sát rất đơn giản về việc sau khi trẻ bú mẹ rất dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon. Chúng tôi – Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra mối liên hệ đằng sau việc bú mẹ và giấc ngủ của con”

Chuyên gia. Jean Francois Boudier

Giám đóc dự án nghiên cứu về Lactium