Home Chưa được phân loại Soki Tium có an toàn không? Trẻ nhỏ uống thế nào?